مقایسه دموکراسی و جمهوری: ۱۱ تفاوت کلیدی

دموکراسی و جمهوری از انواع نظام های سیاسی هستند که شباهت های زیادی با هم دارند و البته چند تفاوت در بین آنها می توان یافت در این مقاله به بررسی شباهت ها و تفاوت های دموکراسی و جمهوری می پردازیم. دموکراسی چیست شکلی از حکومت که در آن همه شهروندان حق مشارکت برابر، مستقیم … ادامه خواندن مقایسه دموکراسی و جمهوری: ۱۱ تفاوت کلیدی