دموکراسی به زبان ساده (انواع دموکراسی)

دموکراسی از یک کلمه یونانی dēmokratiā با dēmos “مردم” و کریتوس “حکومت” سرچشمه گرفته است. برای اولین بار، این اصطلاح در قرن پنجم قبل از میلاد برای نشان دادن سیستم های سیاسی موجود در دولت شهرهای یونانی، به ویژه آتن کلاسیک، ظاهر شد. دموکراسی به معنای “حکومت مردم” است. اکنون به شکلی از حکومت اطلاق … ادامه خواندن دموکراسی به زبان ساده (انواع دموکراسی)