خلاصه کتاب دید اقتصادی نوشته پیتر شف

در پشت حباب مسکن و سقوط اعتبار در سال ۲۰۰۸، پیتر شیف، یک کارگزار برجسته سهام، تصمیم گرفت کتابی در مورد علل اساسی این فجایع اقتصادی بنویسد. این کتاب که در سال ۲۰۱۰ نوشته شده است، بر این موضوع تمرکز دارد که چگونه تورم، مخارج کسری بودجه و بانک مرکزی می‌توانند عوامل محرک سقوط اقتصادی … ادامه خواندن خلاصه کتاب دید اقتصادی نوشته پیتر شف