الیگارشی چیست : تعریف و مثال ها

الیگارشی یک ساختار قدرت است که از چند فرد نخبه، خانواده یا شرکت تشکیل شده است که اجازه کنترل یک کشور یا سازمان را دارند. این مقاله به بررسی ویژگی های الیگارشی ها، سیر تکاملی آن ها و میزان رایج بودن آنها در امروز می پردازد. الیگارشی چیست؟ الیگارشی که از کلمه یونانی oligarkhes به … ادامه خواندن الیگارشی چیست : تعریف و مثال ها