استراتژیبدون دسته بندی
موضوعات داغ

تعریف اهداف استراتژیک و انواع آن

تمرکز بر اهدافی که شما را به ماموریت یا چشم انداز خود نزدیک می کنند، اهمیت دارد. بسیاری از فعالیت ها در مسیر بهره وری سازمان خود از اهداف استراتژیک بهره می گیرند. برنامه های استراتژیک در اشکال و اندازه های مختلفی وجود دارند. مهم نیست که به دنبال چه هدفی هستید، در هر صورت می توانید استراتژی عملی متناسب با آن را بیابید. در این مقاله به تعریف اهداف استراتژیک خواهیم پرداخت و نمونه هایی از آنرا ذکر می کنیم.

اهداف استراتژیک چیست؟

این اهداف چشم اندازهایی برای سازمان شما هستند که نتایح کمی یا کیفی دارند. این بدان معناست که دستیابی به هدف را باید بتوان ارزیابی و ردیابی نمود. استفاده از داده هایی مانند افزایش تعداد مخاطبان، ارقام مالی، بهبود نرخ بهره وری از جمله معیارهای سنجش در این زمینه هستند. انتخاب هدف استراتژیک باعث تمرکز و بسیج منابع در جهت نیل به آن می گردد.

بعضی از سازمانها ترجیح می دهند که برنامه های استراتژیک مفصلی برای اهداف بلندمدت یا کوتاه مدت بنویسند. در حالی که برخی دیگر رویکردهای خاصی ندارند. بعضی از اهداف پیچیده بوده و جزییات را در بر می گیرند و بعضی دیگر تنها به بیان کلی اکتفا می کنند. چگونگی ایجاد اهداف استراتژیک بستگی به این دارد که شما پاسخگویی در چه سطحی را مدنظر گرفته باشید، بازه زمانی شما چیست و فرهنگ سازمانی شما چگونه می باشد. با این حال، ایجاد طرح و تعهد به آن مهمترین قسمت در تعیین اهداف استراتژیک می باشد.

چرا اهداف استراتژیک اهمیت دارند؟

تعیین اهداف استراتژیک می تواند تاثیر بسزایی در موفقیت و تیم شما داشته باشد. این اهداف بر چگونگی و مکان استفاده از انرژی و منابع در دسترس تاثیر می گذارند. آنها همچنین وظایف مشخصی برای تیمها تعیین می کنند که باعث تمرکز و انگیزه آنها می گردد. در ادامه به بعضی از فواید داشتن هدف استراتژیک اشاره میگردد:

 • تعریف اولویت ها.
 • راهنمای تخصیص منابع.
 • هدایت، ایجاد و نگهداری بودجه.
 • تاثیر در تشکیل تیمها.
 • ایجاد تمرکز و انگیزه برای اعضا و کارکنان.
 • ایجاد داده های جامع قابل استفاده برای ارزیابی عملکرد تیمها.

نمونه هایی از اهداف استراتژیک

چندین نوع هدف استراتژیک وجود دارد. اینکه شما از کدام روش استفاده می کنید به نیازها و چشم اندازتان بستگی خواهد داشت. در نهایت ارزیابی و ردیابی میزان دستیابی به نتایج مورد نظر باید شدنی و منطقی باشد. در ادامه به چند نمونه اشاره خواهد شد:

اهداف عینی

اهداف عینی قابل ارزیابی و اندازه گیری هستند و اطلاعاتی مربوط به زمان تحقق و میزان رسیدن به نتایج به دست می دهند. پیشرفت به سوی اهداف باید مرتبا ثبت شود. اگر هدف قابل اندازه گیری نباشد، تنها لیستی از وظایف خواهد بود. با استفاده از عواملی مانند عملکرد هدفمند، عملکرد پایه و تاریخ دستیابی می تواند اقدام به ارزیابی این نوع از اهداف استراتژیک کرد.

برای درک بهتر می توان به میزان آگاهی از برند اشاره کرد. فرض کنید آگاهی از برند(گام اول در استراتژی برندسازی) سازمان شما در بازار هدفتان ۵۰ درصد است. شما می خواهید این میزان به ۷۰درصد در مدت زمان معینی مثلا تا پایان سال برسد. این نتیجه را می توان با استفاده از روشهای آماری سنجید. نمونه های دیگر در زیر ذکر شده اند:

 • افزایش ارزش سهامدار تا سه ماه بعدی.
 • بازدید بیشتر محتوای تولید شده به میزان ۴۰%.
 • حفظ حاشیه سود فعلی به مدت شش ماه.
 • به دست آوردن ۱۰۰۰ عضو جدید در یک سال.

اهداف موضوعی

یک هدف موضوعی استراتژیک معمولا از یک تا سه کلمه تشکیل شده است که برای تنظیم برنامه های عملیاتی و استراتژیک استفاده می شود. شرکت هایی که دارای مضامنی استراتژیک هستند ممکن است چهار تا شش مورد موضوع متفاوت داشته باشند. اهداف موضوعی بر روی متحد کردن یک تیم با انتخاب یک ایده ساده متمرکزند که همه اعضای تیم آنرا درک کرده و از آن پشتیبانی می کنند. از آنجا که این گونه اهداف معمولا کاملا عمومی هستند، لازم است وظایف فردی مورد نیاز برای رسیدن به هدف به طور موثر اعلام شوند. نمونه هایی از اهداف استراتژیک موضوعی به شرح زیر می باشند:

 • ابتدا خدمات به مشتری.
 • کسب برتری.
 • بهینه سازی فرصت ها.
 • رشد.

بیانیه های هدف

بیانه هایی اهداف مفاهیم گسترده تری هستند که بیانیه چشم انداز سازمان را به چیزی معنادارتر تبدیل می کنند. استفاده از جملات به همراه مضامین باعث تبدیل چشم انداز به یک برنامه استراتژیک می گردد. بیانیه های هدف به طور معمول توجه کل شرکت را به خود جلب می کنند. چند نمونه از اینها در زیر ارایه شده است:

 • افزایش ترافیک وب.
 • بهبود روابط مشتری.
 • افزایش اطلاعرسانی به جامعه.
 • ارایه راهکارهای جدید.

استراتژی های مالی

وقتی نوبت به اهداف استراتژیک مالی می رسد، یک روش خوب سنجش رفتن از حالت موجود به وضع مطلوب خواهد بود. تعیین یک ضرب العجل دستیابی به اهداف خاص را تسهیل می کند.

به عنوان مثال، هدف استراتژیک در اینجا می تواند ورود به بازارهای جدید باشد که تا سال آینده باید به انجام برسد. هدف استراتژیک دیگر افزایش ۱۵% فروش است. چند مثال دیگر در ادامه ارایه شده است:

 • کاهش ۱۰% ضایعات.
 • افزایش ۱۲% درآمد در شش ماه آتی.
 • کاهش هزینه بازاریابی به میزان ۱۴% با حفظ میزان فروش.

اهداف ارتباطی

انواع مختلفی از اهداف استراتژیک وجود دارد که باعث بهبود ارتباطات در سازمان شما میشود. این شامل افزایش ارتباطات داخلی نیز هست که نهایتا به هماهنگی بیشتری باید برسد. به طور مثال از روشهای رسیدن به این هدف می توان از افزایش تعداد جلسات آنلاین بین گروهها یاد کرد. مثالهای دیگر از اهداف ارتباطی به شرح زیر هستند:

 • افزایش میزان رضایت مندی اعضا و کارکنان.
 • ارتقای فرهنگ شرکت.
 • ارتقای سطح آموزش.

اهداف رشد

این نوع اهداف استراتژیک در کنار استراتژی های رشد قرار می گیرند. مواردی مانند تملک، ادغام، توسعه ناهمگون.. از موارد استراتژی رشد هستند. نمونه هایی از اهداف رشد شامل: بازکردن شعبه جدید در یک شهری دیگر، استخدام کارکنان جدید، گرفتن اعضای جدید برای سازمان و … هستند.

اهداف تعامل مشتری

ارتقای ارتباط با مشتری نیز می تواند در زمره اهداف استراتژیک قرار بگیرد. مشتری ، مخاطب یا هوادار یعنی همه چیز و بدون آنها دلیلی برای بقا وجود نخواهد داشت.

تمرکز بر رضایت مخاطبان و مشتریان موجود برای یک سازمان اهمیت دارد. مواردی از این دست اهداف به شرح زیر هستند:

 • کاهش تعداد محصولات معیوب.
 • ایجاد کمپین جدید در شبکه های اجتماعی.
 • ارتقای کیفی وب سایت.
 • ایجاد برنامه وفاداری مشتری.

اهداف فرآیند کسب و کار

انواع فرآیندها در دنیای سازمانی قابلیت هدفگذاری دارند. ممکن است یک شرکت بخواهد عملکرد سیستم فروش خود را ارزیابی کند. سازمان دیگر به دنبال کاهش هزینه های کلی و استراتژی رهبری هزینه می باشد. چند نمونه دیگر از اهداف فرآیند تجاری به شرح زیر هستند:

 • افزایش ۱۰ درصدی کارکنان کنترل کیفیت.
 • نرم افزار جدید تولید محصول تکمیل و معرفی شود.

در جمع بندی باید گفت که تعیین اهداف استراتژیک برای تیم شما روشی هوشمندانه برای تغییر جنبه های سازمان به طریقی مثبت است. اتعیین هدف به فعالیت ها نظم می دهد و باعث شناخت بهترین عملکردها برای رسیدن به نتایج مورد نظر خواهد شد. شناخت بهترین عملکردها در ادوار مختلف باعث میشود که منابع روی این مسیر متمرکز شده و در بلندمدت نتایج عمیق به بارآید.

مطالب مرتبط

باشگاه موج / موج کوه

User Rating: ۴.۶ ( ۱ votes)
برچسب ها

دکتر مهدی جباریان

دکتر مهدی جباریان دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشاور و مدرس حوزه استراتژی و مدیریت mahdi.jabarian@ut.ac.ir

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن