استراتژیبدون دسته بندیکسب و کارمدیریت

رهبری استراتژیک

رهبری استراتژیک ، توانایی تاثیر گذاشتن بر دیگران برای تصمیم گیری های تعمدی می باشد که باعث موفقیت بلند مدت سازمان و حفظ ثبات مالی کوتاه مدت می شود. رویکردهای مختلف رهبری بر چشم انداز و مسیر رشد و همچنین موفقیت بالقوه یک سازمان تاثیر می گذارد. برای رویارویی موفقیت آمیز با تغییر ، همه مدیران اجرایی سازمان باید دارای مهارتهای استراتژی باشند. مدیریت تغییر و ابهام نیاز به رهبران استراتژیک دارد که نه تنها راستای سازمان را مشخص نمایند ، بلکه همکاری و تناسب با گروههای کاری برای پیاده کردن تغییر را ایجاد کنند.

فرآیندها

رهبری استراتژیک تکنیک هایی را فراهم می آورد که بر اهداف سازمانها و عملکردهای برتر کسب و کار برای رقابت و تعالی تمرکز می کنند. توانمندی در یادگیری و انطباق پذیری برای پایداری حیاتی هستند.

حفظ موفقیت نیاز به راههای مختلف تفکر برای نحوه مدیریت منابع و ارایه خدمات دارد. رهبری استراتژیک بین منظر تحلیلی متمرکز و بعد انسانی استراتژی سازی موازنه ایجاد می کند. این اهمیت دارد که کل کسب و کار در دیالوگ استراتژی برای ایجاد یک سازمان برنده مشارکت داشته باشد.

اجرای استراتژی

بعد تحلیلی و بعد انسانی استراتژی

رهبران با چالش برآورده کردن نیازهای کسانی که آنها را برگزیده اند به طور دایمی مواجه هستند. نشان دادن این انتظارات به طور معمول شکل تصمیمات و اعمال استراتژیک را می گیرد. برای یک استراتژی به سمت موفقیت ، یک رهبر بایستی بتواند با شرایط انطباق پیدا کند. . اما رهبران نمی توانند بر یادگیری و عملکرد شخصی خودشان به تنهایی اتکا کنند. اگر یک رهبر بخواهد پیروز شود باید به ذهن کارکنان در سازمان اعتماد نماید. چالش در اینجا ایجاد استراتژی برنده در یک زمان خاص نیست بلکه باید کارکنان آنقدر هوشمند و با انگیزه بشوند تا استراتژی را اجرا کنند و با تغییر شرایط آنرا تغییر دهند. این نیاز به رهبر برای تمرکز بر فرآیند به جای تمرکز بر استراتژی دارد.

مرتبط : هنر استراتژیست

رویکردهای معمول

رهبران نیاز به شناسایی جنبه های تحلیلی و انسانی به پیش بردن سازمان دارند اما نحوه ترجمه این بینش به عمل در بین رهبران مختلف متفاوت است.

این تفاوت ها می تواند تحت تاثیر نحوه تقسیم زمان برای رسیدگی به این دو جنبه نیز قرار بگیرد. این تفاوت ها به شدت تحت تاثیر پاسخ گویی به سوالات زیر توسط رهبر استراتژیک می باشد:

  • نقش اصلی آنها به عنوان استراتژیست ارشد چیست؟
  • شغل آنها در طی ایجاد استراتژی چیست؟
  • چه نوع از تیم باید به ایجاد استراتژی بپردازد؟
  • استراتژی سازی کی به پایان می رسد؟

نحوه پاسخگویی رهبران به این سوالات تاثیر زیادی بر توانایی آنها برای ایجاد یک استراتژی برنده می گذارد.

به هم پیوستن ابعاد انسانی و تحلیلی

ایجاد یکپارچگی در هر دو بعد استراتژی سازی در مسیری که یک خروجی برنده ایجاد شود نیاز به رهبر استراتژیک دارد که درباره ظرفیت ذینفعان داخلی سازمان شفاف باشد. در اینجا برای یکپارچه سازی این ابعاد یک فرایند تشریح می شود که بر اساس آن تفکر استراتژیک در سطح سازمان ارتقا پیدا می کند.

مرتبط : تفکر استراتژیک ، استراتژی

رهبری استراتژیک

۱۰ مشخصه رهبری استراتژیک

رهبری استراتژیک یاد گرفته می شود و به صورت طبیعی به دست نمی آید. بنابراین یادگیری راجع به آنچه باید دانست باعث می شود که فرد تبدیل به رهبر بهتری شود.

ارتباطات قوی

بدون شک ، داشتن ارتباطات قدرتمند برترین ویژگی یک رهبر استراتژیک می باشد. ممکن است شما یک چشم انداز شفاف داشته باشید، اما اگر نتوانید آنرا به درستی به دیگران انتقال دهید ، به احتمال زیاد اجرایی نخواهد شد. با توسعه توانمندی برای توصیف شفاف آنچه که می خواهید انجام دهید ، تلاشهای دیگران را در کنار هم قرار خواهید داد.

ارتباطات همچنین مهارتهای نرمتر را توسعه می دهد. مانند خط مشی درب باز یا ایجاد نشست های یک به یک دوره ای با اعضای تیم. چشم انداز خود را بیان کنید و خود را در دسترس دیگران برای بحث کردن قرار دهید.

مرتبط : ۳۳ استراتژی جنگ

مهارتهای شنیداری خوب

برای یک رهبر استراتژیک موفق گوش دادن به اعضای تیم امری ضروری است. گفتن و شنیدن دو روی یک سکه هستند که یک رهبر باید در آنها موفق باشد.

گوش دادن در ظاهر آسان است اما زمانی که آنرا در کنار فشارهای روزمره یا یک جلسه قرار می دهیم شرایط متغیر خواهد بود. یک رهبر یک هنر گوش دادن را تجربه می کند دانش لازم بری حل مسائل را به دست می آورد. خدمات و محصولات را توسعه داده و فرهنگ سازمان را تقویت می کند.

اشتیاق و تعهد

اشتیاق می تواند باعث شود که دیگران به هدف جذب شوند. اشتیاق ذاتا مسریست. اما اشتیاق باید با سایر توانمندی های رهبری استراتژیک ترکیب شود تا نتایجی درست به بار بیاورد. تعهد توانمندی متمرکز ماند بر روی چیزی است که باعث موفقیت شما می شود.

یکی از راههای انتقال اشتیاق در بین افراد بودن است. نیروهای شما وقتی شما را در کنار خود میبینند اشتیاق پیدا می کنند.

مثبت بودن یا مثبت اندیشی

اگر تیم توسط یک رهبر مثبت و خوشحال هدایت شود ، احتمال بیشتری دارد که سختتر و بهتر تلاش نماید. مثبت بودن می توان اشکال مختلفی داشته باشد. یکی از این راهها ایجاد تعادل بین بازی و زمان مفید کار است.

زمانی را باید برای جشن گرفتن درباره موفقیت های حتی کوچک اختصاص داد.

نوآوری

نوآوری در شرایطی که میزان تغییرات زیاد باشد می تواند باعث تغییرات در آینده استراتژیک سازمان شود. به عبارت دیگر خیلی راحت نباشید. اگر یک ایده از بیرون به دست شما رسید آنرا بررسی کنید. یک مشخصه مهم در رهبری استراتژیک باز بودن نسبت به تغییرات می باشد.

به یاد داشته باشید که لزوما شما نوآورترین فرد در اتاق نیستید. باید به دیگران فضا برای نوآوری بدهید.

همکاری

ایجاد روحیه همکاری در رهبری استراتژیک باعث ایجاد شفافیت در سازمان می شود. اگر شما به تیم متصل باشید و رابطه را حفظ کنید ، آنها درک بهتری از آنچه که شما فکر می کنید به دست خواهند آورد. همکاری باعث اعتماد می شود و در این صورت تیم حمایت بهتری از چشم انداز خواهد کرد.

صداقت

از بسیاری از جهات رهبری استراتژیک با صداقت آغاز می شود. صادق بودن درباره تلاشها ، شکستها و اشتباهات و استدلال برای انتخاب استراتژی ها و اهداف باعث می شود که دیگران به شما احترام بگذارند. صداقت بهترین سیاست است. در سازمان خود صداقت ایجاد کنید.

دیپلماسی

صداقت همیشه بهترین دیپلماسی است ، اما رهبری استراتژیک اغلب نیاز به موقع شناسی دارد. دیپلماسی یک مهارت یادگرفتنی است که به رهبران کمک می کند تا تعارض را به شکل اثر بخشی مدیریت کنند و از مذاکره و چانه زنی بهره ببرند. دیپلماسی ، هنر مهار کردن قدرت است.

همدلی

همدلی داشتن به معنای روانشناس شرکت بودن نیست. بلکه به معنای توانایی درک مشکلات افراد با قرار دادن خود به جای آنها و دیدن موضوعات از چشم آنها است.

مرتبط : مذاکره

فروتنی

فروتنی یکی از پسندیده ترین صفات رهبری استراتژیک میباشد. رهبران متواضع اشتباه خود را قبول می کنند، در زمان لزوم عذرخواهی کرده و همیشه به دیگران هم اعتبار می دهند.

برچسب ها

دکتر مهدی جباریان

دکتر مهدی جباریان دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشاور و مدرس حوزه استراتژی و مدیریت mahdi.jabarian@ut.ac.ir

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن