استراتژیبدون دسته بندیکسب و کارمدیریت

۰ تا ۱۰۰ استراتژی اقیانوس آبی [تعریف، مثال، ابزار..]

استراتژی اقیانوس آبی را باید دنبال روی تمایز و رهبری هزینه در یک فضای بازار جدید و خلق نیازی جدید دانست. موضوع آن راجع به خلق و به دست گیری فضای بازاری بدون رقابت است ، در این صورت رقابت بی معنا خواهدبود. دیدگاه کلیدی در اینجا مشخص نبودن محدودیت های بازار و ساختار صنعت می باشد. این مرزها به وسیله بازیگران صنعت قابلیت تغییر دارند.

اقیانوس آبی و اقیانوس قرمز

چان کیم و رنه مابورگن واژه استراتژی آبی و استراتژی قرمز را برای تعریف بازارها خلق کردند.

فروشگاه موج کوه

اقیانوس قرمز

همه صنایعی که در حال حاضر وجود دارند. بازاری که شناخته شده است. در اقیانوس های قرمز ، مرزهای صنعت تعریف شده و قبول شده است. و قوانین رقابتی بازی شناخته شده هستند.

اینجاست که شرکتها تلاش می کنند تا از رقبایشان پیشی بگیرند تا سهمی بیشتر از بازار به دست بیاورند. با شلوغتر شدن بازار ، سود و رشد کم می شود. در اینجاست که رقابتی خونین در می گیرد و ضعیفتر ها شکست می خورند.

اقیانوس آبی

به شکل متضاد ، همه صنایعی که امروزه وجود ندارند، بازاری ناشناخته ، که در آن رقابتی هم وجود ندارد. در اقیانوس آلی ، تقاضا ایجاد می شود به جای اینکه به خاطر آن رقابت در بگیرد. در اینجا یک فرصت فراوان برای رشد سریع و سودآور وجود خواهد داشت.

در اقیانوس های آبی ، رقابت بی معناست. چرا که قوانین بازی هنوز تنظیم نشده اند. یک اقیانوس آبی یک فرصت بالقوه برای بازاری کشف نشده است. یک اقیانوس آبی می تواند ، عمیق ، گسترده و قدرت مند برای سودآوری باشد.

استراتژی اقیانوس آبی در برابر اقیانوس قرمز

استراتژی اقیانوس آبی استراتژی اقیانوس قرمز
ایجاد فضای بدون رقابت در بازاررقابت در بازارهای موجود
رقابت بی معناسترقابتی شدید
خلق و به دست گرفتن تقاضای جدیدبهره کشی از تقاضای موجود
شکستن قواعد ارزش-هزینهساختن قواعد ارزش هزینه
به کار گیری کل سازمان برای پیگیری تمایزانتخاب استراتژیک در بین استراتژی های عمومی

اصول استراتژی اقیانوس آبی

اصول استراتژی اقیانوس آبی شامل ۶ بخش است که شرکت ها را از این طریق به سوی حداقل رساندن ریسک و حداکثر کردن فرصت ها راهنمایی می کند:

بازسازی مرزهای بازار

این اصل مسیرهایی را مشخص می کند که از طریق آنها مدیران می توانند به طور سیستماتیک فضای بازارهای غیرقابل رقابت ایجاد کنند، از این رو ریسک جستجو کاهش می یابد.

تمرکز روی تصویر بزرگ، نه اعداد.

این اصل به مقابله به خطر برنامه ریزی می پردازد. با استفاده از رویکرد تجسم مدیران مجبور میشوند به جای تمرکز روی اعداد و اصطلاحات روی تصویر بزرگ تمرکز کنند. (stratxsimulations)

حرکت به سوی فراتر از تقاضای موجود

برای ایجاد بیشترین بازار تقاضای جدید، مدیران باید روش متداول هدف گذاری و تقسیم بندی دقیق تر برای تامین بهتر ترجیحات مشتریان موجود را به چالش بکشند. این اغلب منجر به بازارهای هدف فزاینده ای میشود. در عوض، این اصل نشان می دهد که چگونه تقاضا را به حاکثر برسانیم. در اینجا تمرکز بر مشترکات غیرمشتریان یا نامشتری ها خواهد بود تا یک بازار جدید شناسایی شود.

به دست آوردن توالی استراتژیک درست

این اصل در استراتژی اقیانوس آبی نشان می دهد که شرکت ها نه تنها باید روی جهش ارزشی به سمت خریداران بلکه برای ایجاد یک مدل تجاری مناسب برای تولید و حفظ رشد سودآور تمرکز داشته باشد. مدیران باید استراتژی ایجاد کنند که هر دو طرف هم مشتریان و هم شرکت در آن برنده شوند.

دو اصل دیگر روی خطرات اجرای استراتژی اقیانوس آبی تمرکز دارد:

عبور از موانع سازمانی

رهبری نقطه اوج را به مدیران نشان می دهد که چگونه می توانند یک سازمان را برای غلبه بر موانع اصلی اجرای استراتژی اقیانوس آبی بسیج کنند. این اصل با ریسک سازمانی سروکار دارد.

ایجاد اجرا درون استراتژی

با ادغام اجرا در استراتژی سازی، افراد انگیزه می یابند که بر اساس استراتژی اقیانوس آبی در یک سازمان عمل کنند. استراتژی اقیانوس آبی خروج از وضع موجود است. پس ایجاد یک فرایند مناسب برای تسهیل استراتژی سازی و اجرای استراتژی به منظور همکاری حداکثری کارکنان ضروریت دارد.

سه لایه از نامشتری ها

نامشتریها یا کسانی که در حال حاضر در بازار حضور ندارند.

استراتژی اقیانوس آبی
قسمت قرمز یا اقیانوس قرمز
  1. کسانی که به زودی مشتری میشوند.
  2. کسانی که بازار را رد می کنند.
  3. قسمت کشف نشده بازار

با اینکه نامشتریها فرصت های اقیانوس آبی را ارایه می دهند ، شرکتهای کمی بینشی درست درباره آنها و باز کردن قفلشان دارند. برای تبدیل این تقاضای بزرگ نهفته به یک تقاضای واقعی به شکل مشتریان جدید ، شرکت ها نیاز دارند تا درکشان از جهان نامشتری ها را گسترش دهند.

اولین حلقه از نامشتری ها نزدیکترین گروه به بازار فعلی می باشند ، و درست در لبه آن نشسته اند. آنها خرید کمی از صنعت دارند اما در عمل آنها را باید نامشتری دانست.

حلقه دوم از نامشتری ها آنانی هستند که خدمات یا محصولات صنعت را رد می کنند. آنان کسانی هستند که در حال حاضر از طرف صنعت به آنها پیشنهاد خرید ارایه می شود اما با آن مقابله می کنند.

حلقه سوم از نامشتری ها دورترین دسته به بازار می باشند. آنها هرگز به عنوان یک گزینه برای ارایه محصول از طرف صنعت شناخته نشده اند.

با تمرکز بر ویژگی های این نامشتری ها شرکت ها می توانند درک بهتری درباره نحوه کشاندنشان به بازار جدید به دست بیاورند.

مثال های استراتژی اقیانوس آبی

سیرک دوسولئیل

بدون شک یکی از مثال های جالب در نمونه های استراتژی اقیانوس آبی سیرک آفتاب می باشد. این شرکت در اوایل دهه ۱۹۸۰ در کانادا تشکیل شد. این سیرک توانست در آن واحد هزینه های پایین و تمیز را در صنعت سیرک با هم ادغام کند.

از بین بردن اقدامات مربوط به حیوانات زنده این شرکت را قادر ساخت تا پایه هزینه های خود را کاهش دهد، در حالی که معرفی موسیقی زنده و یک داستان الهام گرفته از دنیای تاتر و تاکید بر مهارت جسمی انسان به این سیرک کمک کرد تا عناصر جدیدی ارایه دهد که پیش از این در جهان سیرک دیده نشده بود.

مدل تی

مدل تی فورد در سال ۱۹۰۸ معرفی شد، نمونه ای کلاسیک از یک حرکت استراتژی اقیانوس آبی خلق بازار که قراردادهای نانوشته صنعت اتومبیل امریکا را به چالش کشید. این خودرو اولین مدلی بود که در دسترس عموم مردم قرار گرفت. موفقیت شرکت فورد با این مدل پایه ریزی شد.

در سال ۱۹۰۸ اولین مدل تی ۸۵۰ دلار هزینه تولید داشت. این میزان تا سال ۱۹۲۴ به ۲۴۰ دلار کاهش پیدا کرد. این معجزه خط مونتاژ فوق العاده ای بود که جهان خودرو سازی را به چالش کشید.

کانن

حرکت استراتژیک کانن، که باعث ایجاد صنعت دستگاه کپی روی میزی شخصی شد، نمونه ای کلاسیک از استراتژی اقیانوس آبی است. تولیدکنندگان دستگاه های کپی سنتی، مدیران خرید اداری را هدف قرار می دادند، آنها میخواستند ماشینهای بزرگ، بادوام، سریع و با کمترین نیاز به نگهداری داشته باشند.

شرکت کانن با مخالف با منطق صنعت به تغییر مشتری هدف صنعت دستگاه کپی پرداخت. این تغییر به ایجاد دستگاه رومیزی منجر شد که می توانست در اختیار بسیاری از مردم قرار بگیرید. حالا دیگر هر کسی در اتاق کارش یک ماشین کپی داشت.

ابزارهای استراتژی اقیانوس آبی

برای پیاده سازی موفقیت امیز اقیانوس آبی باید ابزارهای مورد نیاز و روند صحیح آن را به پیش برد. ابزارهای همسو با چارچوب و فرآیند یک روش قدرتمند برای شناسایی سیستماتیک استراتژی های اقیانوس آبی است. هنگامی که تیم ها با این ابزارها آشنا شوند، تغییر ذهنیت راحتتر میشود و روند کا در قالب بندی خلاقانه ای قرار خواهد گرفت. (garyfox) ابزارهای استراتژی اقیانوس آبی به صورت فهرست وار به شرح زیر هستند:

  • نوآوری ارزش Value Innovation
  • بوم استراتژی Strategy Canvas
  • شش مسیر Six Paths
  • رهبری نقطه اوج tipping point leadership
  • دنباله BOS

مرتبط : مزیت رقابتی ، استراتژی ، هنر استراتژیست

باشگاه ورزشی موج / مجله ورزشی موج کوه

لطفا به این مطلب امتیاز دهید

برچسب ها

دکتر مهدی جباریان

دکتر مهدی جباریان دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشاور و مدرس حوزه استراتژی و مدیریت mahdi.jabarian@ut.ac.ir

نوشته های مشابه

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن