استراتژیبدون دسته بندی
موضوعات داغ

اهرم استراتژیک

واژه اهرم را حتما از فیزیک به یاد دارید. به ساده ترین زبان ممکن اهرم باعث میشود فرد بتواند با اعمال نیروی کمتر بار بیشتری را به دلیل وجود بعضی از قوانین فیزیک جابجا کند. اهرم استراتژیک به طور کلی به همین معناست. به دست آوردن نتایج بهینه با کمترین تخصیص منابع.

در واقع این ابزار استفاده از مزیت رقابتی در زنجیره ارزش برای رسیدن به اهداف سیستم، کسب و کار یا سازمان با کمترین هزینه ممکن میباشد.

هدف از جنگیدن پیروزی با کمترین هزینه است.

سان تزو

بسیاری از مدیران در درک و بهره گیری از اهرم استراتژیک شکست می خورند. آنها اغلب درگیر تاکتیک هایی میشوند که به دست آوردهای زودهنگام تمرکز کرده و بینش خود را نسبت به پویایی های رقابتی، افق چشم انداز صنعت …از دست می دهند. عنصری که برای اهرم استراتژیک حیاتی است.

اهرم استراتژیک همچنین به عنوان مانور شرکت برای تغییر جایگاه رقابتی آن در بازار (در نتیجه تغییر مشخص درآمد، فروش..) شناخته میشود. اگر یک شرکت بتواند جایگاه رقابتی به خوبی تغییر دهد به معنای آن است که از اهرم استراتژیک قدرتمندی برخوردار می باشد.

زمانی که مدیران این دیدگاه را نادیده بگیرند، تدریجا سهم بازار و جایگاهشان را از دست خواهند داد.

اهرم استراتژیک می تواند ابعاد چندگانه داشته باشد:

 • اهرم کردن سرمایه انسانی
  • با استفاده از توسعه کارکنان.
  • با استفاده از فناوری.
 • اهرم کردن شایستگی های محوری.
  • اهرم کردن ارزش ها زنجیره تامین.

درک اهرم استراتژیک هم در سطح شرکت و هم در سطح کسب و کار می توانید مفید باشد:

در سطح کسب و کار:

 • مشخص کننده نحوه محدودیت ساختار رقابتی و جایگاه توسط انتخاب ها.
 • جلوگیری از حرکات اضافی.
 • توانمندسازی مدیران برای پیش بینی تغییرات.
 • تحریک تفکر خلاق درباره تغییرات در جایگاه و تغییرات در ساختار صنعت.

در سطح صنعت، حتی از این هم فراتر رفته و تاثیر بنیادی تری خواهد داشت:

 • توسعه یک درک عمومی و دیالوگ بین فعالیت های مختلف شرکت. ماورای درنظر گرفتن و تمرکز فقط روی حوزه مالی. با دانش مشترک پیرامون محدودیت ها و جایگزین ها.
 • تمرکز بر منابع شرکت و شایستگی ها درباره تغییر جایگاه رقابتی و اصلاح محدودیت ها یا قوانین صنعت.
 • شفاف کردن قصد استراتژیک شرکت.

درک اهرم استراتژیک

درک این دیدگاه توسط یک شرکت با درک واقعی از آزادی شرکت در یک بازار که به ساختار صنعت و موقعیت رقابتی شرکت وابسته است، آغاز میشود. تعیین اهرم استراتژیک یک شرکت بر انتخاب اهداف، استراتژی ها و تاکتیک ها تاثیر میگذارد.

برای استفاده از آن ابتدا باید ساختار یک صنعت را بررسی کرد. سپس عواملی که توسط این ساختار محدود میشوند(مانند خریداران، شدت رقابت، موانع..) را شناسایی نمود. سپس رفتار بازیگران در ارتباط با رقابت و بازگشت های احتمالی در اثر تغییر جایگاه رقابتی بررسی می گردند. درک اهرم استراتژیک پس از آن به شما کمک می کند تا تاکتیک هایی که روی جایگاه یابی تاثیر دارند و قابل دستیابی هستند را شناسایی کنید.

در نتیجه گیری کلی باید گفت که با تغییر اهرم های استراتژیک فرصتهای بسیار بیشتری در اختیار سازمان قرار می گیرند. اما برای نیل به این هدف درک درست از آن الزامی میباشد.

مطالب مرتبط

باشگاه ورزشی موج / موج کوه

User Rating: ۴.۶ ( ۱ votes)
برچسب ها

دکتر مهدی جباریان

دکتر مهدی جباریان دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشاور و مدرس حوزه استراتژی و مدیریت mahdi.jabarian@ut.ac.ir

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن