مدیریت

اصول مدیریت چیست(راهنمای جامع)

اصول مدیریت به تجربه‌ها و تحقیقات مدیران و محققان در حوزه مدیریت برمی‌گردد و به مجموعه‌ای از اصول و قوانین است که در هر سازمان و محیط کاری می‌تواند به بهبود کارایی و عملکرد مدیران کمک کند. در زیر تعدادی از اصول مدیریت معروف را ذکر می‌کنم:

 1. اصل برنامه‌ریزی و هدفگذاری: برنامه‌ریزی دقیق برای رسیدن به اهداف و تعیین هدف‌های واقع‌بینانه برای سازمان اصلی در مدیریت است.
 2. اصل سازمان‌دهی: سازمان‌دهی به معنای تعیین ساختار، واگذاری مسئولیت‌ها، تعیین نقش‌ها و ارتباطات درون سازمان است.
 3. اصل رهبری: رهبری که شامل هدایت، الهام‌بخشی و تشویق اعضای تیم است، نقش مهمی در مدیریت ایفا می‌کند.
 4. اصل کنترل و نظارت: کنترل و نظارت بر عملکرد و تحقق اهداف سازمانی به منظور اطمینان حاصل کردن از پیشرفت صحیح در جهت هدف اصلی مدیریت است.
 5. اصل ارتباطات مؤثر: ارتباطات مؤثر و قوی درون سازمان و بین اعضای تیم و سطوح مختلف سازمان، کلیدی برای هماهنگی، انتقال اطلاعات صحیح و سریع و ایجاد ارتباط و اعتماد بین افراد است.
 6. اصل توسعه و بهبود مداوم: توسعه مستمر و بهبود فرآیندها، فناوری‌ها و عملکرد، به منظور افزایش کارایی و ارتقاء سطح سازمان، اصل مهمی در مدیریت است.
 7. اصل تیم‌سازی و همکاری: تشکیل یک تیم قوی و هماهنگ با همکاری و تعامل مؤثر بین اعضای تیم، نقش حیاتی در رسیدن به اهداف سازمانی را دارد.
 1. اصل تعامل با محیط خارجی: درک و تعامل مؤثر با محیط خارجی شامل مشتریان، رقبا، شرکا و محیط قانونی و اقتصادی، اصلی برای مدیریت استراتژیک است.
 2. اصل انعطاف‌پذیری و تطبیق: توانایی سازمان برای سازگاری با تغییرات محیطی، مشکلات و فرصت‌ها و تطبیق با آنها اصل مهمی در مدیریت است.
 3. اصل عدالت و اخلاق: رعایت اصول اخلاقی، عدالت و احترام به افراد، اصل مهمی در مدیریت است که به ایجاد فضای کاری سالم و پایدار کمک می‌کند.

این فهرست تنها تعدادی از اصول مدیریت را پوشش می‌دهد و هر سازمان ممکن است اصول دیگری را بر اساس نیازهای خاص خود بررسی و اعمال کند. همچنین، ترکیب و اهمیت هر اصل ممکن است در هر سازمان و محیط کاری متفاوت باشد.

فروشگاه موج کوه

اصل برنامه‌ریزی و هدفگذاری

اصل برنامه‌ریزی و هدفگذاری در مدیریت به طراحی و تعیین راهبردها، هدف‌ها و برنامه‌های عملیاتی برای رسیدن به اهداف سازمانی مربوط می‌شود. این اصل، به مدیران کمک می‌کند تا به صورت منظم و سازمان‌یافته عمل کنند و بهبود عملکرد و کارایی سازمان را تضمین کنند. در زیر توضیحی اجمالی از این اصل را بیان می‌کنم:

 1. تعیین هدف‌ها: در این مرحله، هدف‌های سازمان برای دوره زمانی خاصی تعیین می‌شوند. هدف‌ها باید واقع‌بینانه، محدود، قابل اندازه‌گیری و قابل تحقق باشند. این هدف‌ها باید با اهداف بلندمدت و استراتژی‌ های سازمانی همخوانی داشته باشند.
 2. تحلیل محیط: در این مرحله، مدیران باید محیط خارجی و داخلی سازمان را بررسی کنند. شامل شناخت بازار، رقبا، فرصت‌ها و تهدیدها، قوانین و مقررات، توانمندی‌ها و ضعف‌های داخلی سازمان است. این تحلیل محیطی به مدیران کمک می‌کند تا در برنامه‌ریزی خود تغییرات محیطی را در نظر بگیرند و استراتژی‌های مناسب را انتخاب کنند.
 3. برنامه‌ریزی استراتژیک: در این مرحله، استراتژی‌ها برای رسیدن به هدف‌ها تعیین می‌شوند. استراتژی‌ها باید مشخص کننده راهبردهای کلی و رویکردهای عمومی سازمان باشند. این استراتژی‌ها شامل تعیین تمرکز کسب و کار، رویکردهای رقابتی، تعیین مزیت رقابتی و توسعه منابع است.
 1. برنامه‌ریزی عملیاتی: در این مرحله، برنامه‌های عملیاتی برای رسیدن به استراتژی‌ها و هدف‌ها تعیین می‌شود. این برنامه‌ها شامل تعیین وظایف و مسئولیت‌ها، زمانبندی، تخصیص منابع، ایجاد ساختار سازمانی و هماهنگی بین اعضای تیم می‌شود.
 2. پیگیری و ارزیابی: در این مرحله، پیشرفت و عملکرد در راستای هدف‌ها و استراتژی‌ها پیگیری می‌شود و ارزیابی می‌شود. این شامل اندازه‌گیری و مقایسه عملکرد با استانداردها، تجزیه و تحلیل علل عدم موفقیت یا موفقیت و بهبود‌های مورد نیاز است.

اصل برنامه‌ریزی و هدفگذاری به مدیران کمک می‌کند تا مسیری واضح برای رسیدن به هدف‌ها و تعیین اولویت‌های کاری داشته باشند و منابع را بهینه استفاده کنند. همچنین، این اصل می‌تواند هماهنگی بین اعضای تیم را تسهیل کرده و بهبود عملکرد و کارایی سازمان را ارتقا دهد.

اصل سازماندهی

اصل سازمان‌دهی در مدیریت به تعیین ساختار و تنظیم روابط، مسئولیت‌ها و اختیارات در سازمان اشاره دارد. این اصل به مدیران کمک می‌کند تا منابع سازمان را بهینه استفاده کرده و هماهنگی و همکاری بین اعضای سازمان را تسهیل کنند. در زیر توضیحی اجمالی از این اصل را بیان می‌کنم:

 1. تعیین ساختار سازمانی: در این مرحله، ساختار سازمانی شامل تقسیم بندی کار، ایجاد واحدهای سازمانی، تعیین سلسله مراتب و خطوط ارتباطی تعیین می‌شود. ساختار سازمانی باید بر اساس نیازهای سازمان، فعالیت‌ها و هدف‌ها طراحی شود.
 2. توزیع مسئولیت‌ها: در این مرحله، مسئولیت‌ها و وظایف به اعضای سازمان تخصیص داده می‌شود. این شامل تعیین اختیارات و مسئولیت‌های هر فرد و واحد در سازمان است.
 3. ایجاد سلسله مراتب: در سازمان، سلسله مراتب و روابط پایین به بالا بین اعضا و واحدهای سازمانی تعیین می‌شود. این اصل بر اساس تقسیم بندی سازمانی و ساختار سازمانی استوار است.
 4. تعیین خطوط ارتباطی: خطوط ارتباطی بین اعضای سازمان و واحدهای مختلف تعیین می‌شود. ارتباطات باید مستقیم، شفاف و موثر باشند تا انتقال اطلاعات و هماهنگی مناسب صورت پذیرد.
 5. تعیین اختیارات: در این مرحله، اختیارات و قدرت تصمیم‌گیری به اعضای سازمان تعیین می‌شود. این شامل تعیین سطح اختیارات و میزان استقلال در تصمیم‌گیری است.

اصل سازمان‌دهی به مدیران کمک می‌کند تا یک ساختار منسجم و منظم در سازمان ایجاد کنند، اختیارات و مسئولیت‌ها را به درستی تعیین کنند و هماهنگی و همکاری بین اعضای سازمان را تسهیل کنند. سازمان‌دهی منجر به بهبود عملکرد، افزایش کارایی و اثربخشی سازمان و بهبود روابط داخلی می‌شود.

اصل رهبری

اصل رهبری در مدیریت به قدرت تأثیرگذاری و هدایت کردن افراد و تیم‌ها برای رسیدن به اهداف سازمانی اشاره دارد. رهبری در مدیریت نقش حیاتی در الهام بخشیدن، هدایت کردن، توسعه افراد و ایجاد فرهنگ سازمانی موثر دارد. در زیر توضیحی اجمالی از این اصل را بیان می‌کنم:

 1. الهام بخشی: رهبران باید قادر باشند افراد را الهام بدهند و ارزش‌ها، اهداف و چشم‌انداز سازمان را به آنها منتقل کنند. آنها باید قدرت انگیزشی برای تحریک و انگیزه‌بخشی به اعضای تیم خود داشته باشند.
 2. هدایت: رهبران باید توانایی هدایت و هدفمند کردن فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را داشته باشند. آنها باید بتوانند استراتژی‌ها و راهبردهای سازمان را به درستی تبیین کنند و راهنمایی کنند.
 3. توسعه افراد: رهبران باید توانایی تشخیص استعدادها و قابلیت‌های افراد را داشته باشند و آنها را توسعه دهند. آنها باید برنامه‌های آموزشی و رشد حرفه‌ای برای اعضای تیم تعیین کنند و ایجاد فرصت‌های یادگیری و پیشرفت را فراهم کنند.
 4. ایجاد فرهنگ سازمانی: رهبران باید قادر باشند فرهنگ سازمانی مناسب را ترویج کنند. آنها باید ارزش‌ها، اخلاقیات و رفتارهای مطلوب را برای سازمان تعیین کنند و این فرهنگ را در سازمان به وجود آورند و حفظ کنند.
 5. ارتباطات مؤثر: رهبران باید توانایی برقراری ارتباطات مؤثر و دوسویه با اعضای تیم و سایر افراد در سازمان را داشته باشند. آنها باید بتوانند با اعضای تیم خود به خوبی ارتباط برقرار کرده و از نظرات و ایده‌های آنها استفاده کنند.

اصل رهبری در مدیریت به مدیران کمک می‌کند تا تأثیرگذاری قوی و مثبتی بر روی اعضای سازمان داشته باشند و با ایجاد محیطی انگیزشی و همکاری‌آمیز، عملکرد و کارایی سازمان را بهبود بخشند. رهبران موفق قادرند به عنوان مدلی برای دیگران عمل کنند و افراد را به سمت رسیدن به اهداف سازمانی هدایت کنند.

اصل کنترل و نظارت

اصل کنترل و نظارت در مدیریت به مدیران کمک می‌کند تا فرآیند اجرای برنامه‌ها و استراتژی‌ها را نظارت کرده و کنترل کنند. این اصل از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا به مدیران امکان می‌دهد برنامه‌ها را پیگیری کنند، از راهبرد‌ها و استانداردها پیروی کنند و در صورت نیاز تصحیحات و تنظیمات لازم را انجام دهند. در زیر توضیحی اجمالی از این اصل را بیان می‌کنم:

 1. تعیین استانداردها و معیارها: در این مرحله، استانداردها و معیارهای مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد و کیفیت کار تعیین می‌شوند. این استانداردها باید قابل اندازه‌گیری، مشخص و قابل تحقق باشند.
 2. اندازه‌گیری و مقایسه: در این مرحله، عملکرد و اجرای برنامه‌ها با استانداردها و معیارهای تعیین شده مقایسه می‌شود. اندازه‌گیری عملکرد می‌تواند از طریق مؤشرها، ارقام و داده‌های کمی صورت بگیرد.
 3. ارزیابی و تحلیل: در این مرحله، عملکرد ارزیابی می‌شود و تحلیل می‌شود که آیا اهداف و استراتژی‌ها به درستی دنبال شده‌اند یا خیر. در صورت نیاز، اقدامات تصحیحی و تنظیمی صورت می‌گیرد.
 4. رسیدگی به اختلافات و مشکلات: در این مرحله، اختلافات و مشکلات شناسایی می‌شوند و رسیدگی به آنها انجام می‌شود. این می‌تواند شامل تصحیح خطاها، حل اختلافات و ارائه راهکارهای مناسب باشد.
 5. تنظیم و بهبود: در نهایت، اقدامات تنظیمی و بهبودی انجام می‌شود تا عملکرد سازمان بهبود یابد و استراتژی‌ها و برنامه‌ها بهینه شوند.

با استفاده از اصل کنترل و نظارت، مدیران می‌توانند بهبود پایدار در عملکرد و کیفیت سازمان را تضمین کنند و در صورت نیاز به تصحیح و تنظیم برنامه‌ها اقدام کنند. این اصل به مدیران کمک می‌کند تا مسئولیت خطاها و مشکلات را به عهده بگیرند و به صورت مستمر عملکرد سازمان را ارزیابی کنند.

اصل ارتباطات موثر

اصل ارتباطات موثر در مدیریت به ارتباطات قوی و بهبود یافته بین مدیران و اعضای سازمان اشاره دارد. ارتباطات موثر در مدیریت از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا درک درست و انتقال دقیق اطلاعات، فرایندهای کاری را بهبود می‌بخشد و هماهنگی بین اعضای سازمان را تسهیل می‌کند. در زیر توضیحی اجمالی از این اصل را بیان می‌کنم:

 1. بیان صریح: ارتباطات موثر باید صریح و روشن باشند. مدیران باید بتوانند افکار، ایده‌ها و اهداف خود را به درستی و قابل فهم به اعضای سازمان انتقال دهند.
 2. گوش دادن فعال: مدیران باید به فعالیت‌ها، نظرات و ایده‌های اعضای سازمان گوش دهند و ارزش قرار دادن بر روی بازخوردهای آنها را داشته باشند. این به اعضای سازمان اعتماد به نفس می‌دهد و تشویق می‌کند تا بیان کنند و به ارتقاء فعالیت‌های سازمانی کمک کنند.
 3. استفاده از وسایل ارتباطی مناسب: مدیران باید از وسایل ارتباطی مناسب برای انتقال اطلاعات استفاده کنند. این شامل ملاقات‌های حضوری، نشست‌ها، ایمیل‌ها، سامانه‌های مدیریت پروژه و سایر ابزارهای ارتباطی است.
 4. برقراری ارتباطات دوسویه: ارتباطات دوسویه و دوطرفه بین مدیران و اعضای سازمان بسیار مهم است. باید فرصتی برای بحث و گفتگو وجود داشته باشد و اعضای سازمان به آزادی بیان احساسات و نظرات خود برخوردار باشند.
 5. کارگروه‌ها و تیم‌های کاری: تشکیل کارگروه‌ها و تیم‌های کاری باعث بهبود ارتباطات درون سازمان می‌شود. این باعث تقویت همکاری و تعامل بین اعضا می‌شود و انتقال اطلاعات و دانش بهبود می‌یابد.
 1. ارتباط با سطوح پایین‌تر سازمان: مدیران باید ارتباط مناسب با سطوح پایین‌تر سازمان داشته باشند و با کارکنان مستقیماً در ارتباط باشند. این کمک می‌کند تا اعضا احساس تعلق به سازمان کنند و از توجه و حمایت مدیران برخوردار شوند.

ارتباطات موثر در مدیریت به مدیران کمک می‌کند تا ارتباطات مؤثر و قوی را برقرار کنند و از تبادل اطلاعات، هماهنگی کاری و پشتیبانی اعضای سازمان بهره‌برداری کنند. این اصل برای ایجاد فرهنگ سازمانی موثر و ایجاد روابط مثبت درون سازمان بسیار اهمیت دارد.

اصل توسعه و بهبود مداوم

اصل توسعه و بهبود مداوم در مدیریت بر اهمیت آموزش، رشد و بهبود مستمر فردی و سازمانی تأکید می‌کند. این اصل به مدیران کمک می‌کند تا فرآیندهای کاری را بهبود دهند، از نظرات و تجربیات اعضا بهره ببرند و در جهت رشد و توسعه سازمان تلاش کنند. در زیر توضیحی اجمالی از این اصل را بیان می‌کنم:

 1. آموزش و آمادگی: این اصل بر مهارت‌ها، دانش و آمادگی افراد تأکید می‌کند. مدیران باید برای توسعه و آموزش افراد در سازمان تلاش کنند تا آنها قادر به انجام وظایف و مسئولیت‌های خود باشند و رشد حرفه‌ای خود را ادامه دهند.
 2. نظارت و ارزیابی عملکرد: مدیران باید عملکرد افراد را نظارت کنند و آن‌ها را ارزیابی کنند. این شامل ارائه بازخورد سازنده، تعیین اهداف قابل اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد منظم است.
 3. بهبود فرایندها: مدیران باید بهبود مداوم فرایندهای کاری را ترویج دهند. آن‌ها باید فرصت‌های بهبود را شناسایی کنند، روش‌های بهتر و کارآمدتر را پیشنهاد دهند و به توسعه فرایندهای بهینه و استفاده از روش‌ها و ابزارهای جدید بپردازند.
 4. ارتقاء فرهنگ سازمانی: مدیران باید فرهنگ سازمانی را تقویت کنند و محیطی را ایجاد کنند که توسعه و بهبود مداوم را تشویق کند. این شامل ارزش‌ها، اصول و رفتارهایی است که توسط سازمان پذیرفته می‌شود.
 1. ایجاد فرصت‌های رشد: مدیران باید فرصت‌های رشد و پیشرفت فردی را برای اعضا ایجاد کنند. این شامل ارائه فرصت‌های آموزشی، پروژه‌های جدید و توسعه حرفه‌ای است.

اصل توسعه و بهبود مداوم در مدیریت به مدیران کمک می‌کند تا بهره‌وری و عملکرد سازمان را ارتقاء دهند و با رشد و توسعه فردی و سازمانی، بازدهی بهبود یابد. این اصل برای سازمان‌ها بسیار حیاتی است تا در مقابل تحولات و چالش‌های روزمره پیشرفت کنند و رقابتی قوی را حفظ کنند.

اصل تیم سازی و همکاری

اصل تیم سازی و همکاری در مدیریت بر تشکیل و پیشرفت تیم‌های کاری و هماهنگی اعضا برای دستیابی به اهداف سازمانی تأکید می‌کند. این اصل به مدیران کمک می‌کند تا محیطی مؤثر برای همکاری، تعامل و هماهنگی ایجاد کنند. در زیر توضیحی اجمالی از این اصل را بیان می‌کنم:

 1. تشکیل تیم‌های کاری: مدیران باید تیم‌های کاری متشکل از اعضای با مهارت‌های مختلف تشکیل دهند. این تیم‌ها باید با ترکیب مهارت‌ها، تجربیات و قدرت‌های اعضا بتوانند به بهترین شکل ممکن وظایف و مسئولیت‌های سازمان را برعهده بگیرند.
 2. ایجاد همکاری: مدیران باید محیطی را فراهم کنند که در آن همکاری بین اعضای تیم و ارتباطات مثبت تقویت شود. این شامل تشویق به تعامل و همکاری، ایجاد روحیه گروهی و ایجاد فرصت‌های همکاری و تعامل است.
 3. تعیین اهداف مشترک: تیم‌ها باید اهداف مشترک و واضحی را داشته باشند و برای دستیابی به این اهداف هماهنگی داشته باشند. این شامل تعیین اهداف قابل اندازه‌گیری و محرز است، که توسط تیم به طور مشترک تعیین و پیگیری می‌شوند.
 4. تسهیل ارتباطات: مدیران باید ارتباطات بین اعضای تیم را تسهیل کنند. این شامل فراهم کردن محیطی برای تبادل اطلاعات، بازخورد سازنده و جلسات منظم تیمی است.
 5. توسعه مهارت‌های تیم: مدیران باید به توسعه مهارت‌های اعضای تیم توجه کنند و آن‌ها را در جهت بهتر شدن عملکرد و توانمندی‌های خود یاری کنند. این شامل ارائه فرصت‌های آموزشی و توسعه فردی است.

اصل تیم سازی و همکاری در مدیریت به مدیران کمک می‌کند تا از توانمندی‌های تیم خود بهره‌برداری کنند و هماهنگی و همکاری مؤثر را در سازمان ترویج دهند. با ایجاد تیم‌های کاری قوی و تسهیل همکاری، سازمان به طور کلی قادر خواهد بود بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف را تسهیل کند.

۴/۵ - (۱ امتیاز)

دکتر مهدی جباریان

دکتر مهدی جباریان دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشاور و مدرس حوزه استراتژی و مدیریت mahdi.jabarian@ut.ac.ir

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن